Проектиране и изграждане на конструкции на базата на мярка 4.1

Мярка 4.1. (Инвестиции в земеделски стопанства) е възможност за всички земеделски стопани да увеличат шансовете си за добра реколта. Мярката е насочена към създаване на трайни насаждения, закупуване на техника, но и изграждане на конструкции, които предпазват овощните дървета от неблагоприятни атмосферни условия и вредители. Тя дава възможност на стопаните да оборудват терените си с ограда, както и с мрежи за овошки, предпазващи от птици, зайци и други вредители, както и със системи, мрежи и конструкции за защита от дъждове, градушки и слана.

Висококачествените конструкции, които „Скай протект“ може да проектира за Вас, са оградни мрежи, мрежи против градушки, против птици и насекоми, както и фолио против дъжд и слана. Проектът, който изготвяме за Вас, е съобразен изцяло със скицата на имота. Предоставяме Ви и примерна оферта за нуждите на кандидатстването по Мярка 4.1., като съобразим цялата документация с желанията и индивидуалните Ви изисквания или насоките на Вашите консултанти.

Мярка 4.1 – Вашата възможност да защитите продукцията си

Следващият етап е маркиране и оразмеряване на конструкцията на място в имота. Наш геодезист определя с точност местата, на които ще бъдат монтирани котвите и коловете, нужни за конструкцията. Котвите, които се поставят на 1,5 м. дълбочина по протежение на периметъра на конструкцията, са онзи елемент, който я стабилизира и гарантира издръжливост на екстремни климатични условия. Допълнителната якост на конструкцията се корени в поставянето на бетонови колове, предварително напрегнати със специална стоманена тел, чиято височина зависи от височината на насажденията и желанията на клиента. По желание – коловете може да бъдат дървени, импрегнирани вакуумно.

Следващият етап е поставянето на специални шапки върху бетонните колове, през които са опънати стоманени въжета. Те са друг фактор за здравината на конструкцията. Върху тях се монтира мрежата или фолиото, които са изключително издръжливи. Мрежите, които използваме, са UV-стабилизирани. Ние предлагаме затворен цикъл от услуги – от проектирането, доставката на материалите, до изграждането на конструкциите, а може да разчитате на нас и за последващо съдействие.