Конструкции против градушки

Скай Протект извършва следните дейности свързани с работата по изграждане на конструкции, и чрез участие по мярка 4.1:

Научете повече за мярка 4.1

Изготвяне на оферта

Проектиране на конструкцията по скица на имота и изготвяне на примерна оферта

Оразмеряване и маркиране конструкцията на място от наш геодезист

Определят се точките, на които ще бъдат монтирани коловете и котвите. Котвите имат функция да закрепят и стабилизират цялата конструкция. Те се поставят на 1,5м дълбочина в земята по периметъра на конструкцията. Според типа конструкция – дали е за мрежа против градушка или за фолио против дъжд и слана, котвите са с различни размери.

Бетонните колове също може да са с различна дебелина – 7х8 см или 9х9,5см. Височината им се определя според желанието на клиента и височината на насажденията. Те са изключително здрави, предварително напрегнати със специализирана стоманена тел. Броят на нишките стоманена тел е в зависимост от дебелината на бетоновия кол – 12 или 18 броя.

При желание на клиента, е възможно конструкцията да се изгради и с дървени колове, които са вакуумно импрегнирани.
Върху бетоновите колове се поставят специални шапки през които минават стоманени въжета и тел. Стоманените въжета са изключително здрави на опън и са основен фактор за здравината на конструкцията.

След изграждането на конструкцията монтираме мрежата/фолиото, които са с изключителна здравина и издръжливост. Мрежата е UV-стабилизирана.

Имаме грижата за проектирането, доставката на материалите и всички дейности свързани с цялостното изграждане на конструкциите.

Не бяха намерени продукти, отговарящи на критериите Ви.